Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11

Thread: An old Memory

 1. #1
  Join Date
  Dec 2013
  Location
  Viet Nam
  Posts
  78

  An old Memory

  A scene from an old film
  remind me "her"
  Click image for larger version. 

Name:	no smoking.jpg 
Views:	250 
Size:	292.6 KB 
ID:	81547

 2. #2
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Halifax, Nova Scotia, Canada
  Posts
  4,632

 3. #3
  Join Date
  Jul 2006
  Posts
  25,097
  Fantastic painting. The way you trail off the polished painting away from the head is very clever and it really works. It's a brilliant device for drawing attention to the main feature of the story, but also each step has an artistic quality and character unto itself. It feels rich and full and deliberate.

  The colors almost feel tinged with tobacco and a sepia toned nostalgia, as if this were an old style coffee house near a college campus or part of the city known for the concentration of artists. Wine also works. Maybe feels European as well, or New York.

  About smoking, an interesting thing, Stephen King, who was a smoker for years, after he quit he mentioned that cigarettes had been doing something with the brain synapses that seemed to enhance his work, which slowed after he quit. I don't know where he got the medical info, but I suspect there's something to that. It might have been that the process of quitting that particular addiction was distracting having taken part of the ceremony of work out of the mix. Or that he had gotten older and naturally lost some of his juice, or his being hit by a car and had some challenges with recovery, who knows. But he pinpointed smoking as the thing.

  But for me, the context of creative work and smoking were also intertwined. So when I see someone smoking and reading, it creates an instant familiarity, creating a tone of immediate nostalgic fondness. And pop in a pretty girl, or an art loving type. . . I'm there. But in my mind I don't have today's aversion to the sensory experience of cigarettes but rather can jump to when it was who I was as well.

  So your subject, in addition to your very cool style, really pulls me into your painting. I kind of get the message about 'No Smoking', and the irony of it seems to make it a 'screw the rules' kind of sentiment.
  "Not a bit is wasted and the best is yet to come. . ." -- remembered from a dream

 4. #4
  Join Date
  Feb 2009
  Location
  Ravenna- Italy
  Posts
  2,546
  Love it! Great style
  Silvia Bandini

  Sorry for my english...
  Click for my gallery
  Click for my Blog
  Click for my deviant

 5. #5
  Join Date
  Jan 2014
  Location
  Australia
  Posts
  3,394
  It's wonderful - so much detail.

 6. #6
  Join Date
  May 2007
  Location
  Rome (Italy)
  Posts
  24,186
  Very nice moody painting. Everything looks great on it!
  Panta rei (everything flows)!

 7. #7
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  Australia
  Posts
  618

 8. #8
  Join Date
  Dec 2013
  Location
  Viet Nam
  Posts
  78
  Quote Originally Posted by D Akey View Post
  Fantastic painting. The way you trail off the polished painting away from the head is very clever and it really works. It's a brilliant device for drawing attention to the main feature of the story, but also each step has an artistic quality and character unto itself. It feels rich and full and deliberate.

  The colors almost feel tinged with tobacco and a sepia toned nostalgia, as if this were an old style coffee house near a college campus or part of the city known for the concentration of artists. Wine also works. Maybe feels European as well, or New York.

  About smoking, an interesting thing, Stephen King, who was a smoker for years, after he quit he mentioned that cigarettes had been doing something with the brain synapses that seemed to enhance his work, which slowed after he quit. I don't know where he got the medical info, but I suspect there's something to that. It might have been that the process of quitting that particular addiction was distracting having taken part of the ceremony of work out of the mix. Or that he had gotten older and naturally lost some of his juice, or his being hit by a car and had some challenges with recovery, who knows. But he pinpointed smoking as the thing.

  But for me, the context of creative work and smoking were also intertwined. So when I see someone smoking and reading, it creates an instant familiarity, creating a tone of immediate nostalgic fondness. And pop in a pretty girl, or an art loving type. . . I'm there. But in my mind I don't have today's aversion to the sensory experience of cigarettes but rather can jump to when it was who I was as well.

  So your subject, in addition to your very cool style, really pulls me into your painting. I kind of get the message about 'No Smoking', and the irony of it seems to make it a 'screw the rules' kind of sentiment.
  With me low English skill, i cant fully understand you but i want to say " i really love it" dude ^^

 9. #9
  Join Date
  Jul 2006
  Posts
  25,097
  Quote Originally Posted by nascal View Post
  With me low English skill, i cant fully understand you but i want to say " i really love it" dude ^^
  Using an online translator to Vietnamese (hope it works):

  Tuyệt vời bức tranh. Cách bạn đường ṃn ra khỏi bức tranh đánh bóng ra khỏi đầu là rất thông minh và nó thực sự làm việc. Nó là một thiết bị tuyệt vời cho hút sự chú ư đến các tính năng chính của câu chuyện, nhưng cũng từng bước có chất lượng nghệ thuật và tính riêng biệt. Nó cảm thấy phong phú và đầy đủ và có chủ ư.

  Những màu sắc gần như cảm thấy nhuốm màu thuốc lá và nâu đỏ săn chắc nỗi nhớ, như thể đây là một phong cách quán cà phê cũ gần một trường đại học hoặc một phần của thành phố nổi tiếng với sự tập trung của các nghệ sĩ. Rượu cũng làm việc. Có lẽ cảm thấy châu Âu là tốt, hay New York.

  Về hút thuốc, một điều thú vị, Stephen King, người hút thuốc trong nhiều năm, sau khi ông bỏ ông nói rằng thuốc lá đă làm điều ǵ đó với các khớp thần kinh năo dường như để nâng cao công việc của ḿnh, mà chậm lại sau khi bỏ thuốc lá. Tôi không biết nơi ông đă nhận các thông tin y tế, nhưng tôi nghi ngờ có điều ǵ đó để mà. Nó có thể là do quá tŕnh bỏ rằng nghiện đặc biệt được mất tập trung khi thực hiện một phần của lễ của công việc ra khỏi hỗn hợp. Hay rằng ông đă nhận được cũ hơn và tự nhiên bị mất một số nước trái cây của ḿnh, hoặc người bị trúng một chiếc xe và đă có một số thách thức với sự phục hồi, những người hiểu biết. Tuy nhiên, ông xác định chính xác hút thuốc điều.

  Nhưng đối với tôi, bối cảnh của công việc sáng tạo và hút thuốc cũng đă được ḥa quyện vào nhau. V́ vậy, khi tôi nh́n thấy một người nào đó hút thuốc và đọc, nó tạo ra một sự quen thuộc ngay lập tức, tạo ra một giai điệu của hiếu hoài cổ ngay lập tức. Và pop trong một cô gái xinh đẹp, hoặc một loại yêu nghệ thuật. . . Tôi ở đó. Nhưng trong tâm trí của tôi, tôi không có ác cảm ngày hôm nay để trải nghiệm cảm giác của thuốc lá mà có thể nhảy đến khi nó được tôi là ai nữa.

  V́ vậy, chủ đề của bạn, ngoài phong cách rất mát mẻ của bạn, thực sự kéo tôi vào bức vẽ của bạn. Tôi loại nhận được thông báo về 'Không hút thuốc, và sự trớ trêu của nó dường như trở thành một "ốc vít các quy tắc' loại t́nh cảm.
  "Not a bit is wasted and the best is yet to come. . ." -- remembered from a dream

 10. #10
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  China
  Posts
  7,561
  Very beautiful lady and expression and atmosphere there. Even it's not supposed to smoke there. Love the color palette.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •